23 april 2019

Vandaag heeft het islamitische Brunei laten weten geen gehoor te geven aan het protest van de EU en toch homoseksuelen volgens de sharia (islamitische wetgeving) te stenigen. Brunei vraagt de EU “tolerantie, respect en begrip” voor hun beslissing. Ja, dat las je goed: ze vragen tolerantie, respect en begrip voor het feit dat zij zélf geen tolerantie, respect en begrip hebben voor anderen en LHBT’ers ter dood veroordelen.
Juist. Dus.

Het is heel gevaarlijk te denken dat jouw denkwijze absoluut waar is en om je wereld te baseren op één absolute waarheid. Wat als het toch anders blijkt te zijn dan je dacht? Voor de shariageleerden in Brunei heb ik hier even één van de vele wetenschappelijke feiten die aantonen dat hun absolute islam toch minder absoluut is:

Volgens islamitische traditie moet een moskee naar Mekka wijzen omdat de profeet Mohammed dat zo geopenbaard heeft gekregen. MAAR: multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek (archeologie, satellietbeelden, etc) toont aan dat de oudste Moskeeën NIET richting Mekka staan, maar richting de tempelvallei Petra, waar jodendom, christendom en heidense religies naast elkaar heiligdommen hadden. Pas na 820 gaat de gebedsrichting (Qibla) naar Mekka. Natuurlijk hebben islamitische ‘geleerden’ gereageerd dat dit Westerse leugens zijn, maar het is best lastig voor wetenschappers om oude moskeeën op te pakken en stiekem verkeerd te draaien. Die dingen staan nu eenmaal al 1300 jaar in de richting waarin ze staan. Het is zoals het is.

Als islam de richting waarin haar heiligdommen staan ooit kon aanpassen, dan zal het hopelijk ooit ook mogelijk zijn om haar denkwijze over homo’s bij te draaien. Niets is absoluut.