10 januari 2019

In het Nieuwe Testament staan een paar uitspraken waar de seksuele omgang tussen mannen besproken wordt. Jezus bespreekt kort het huwelijk en seksualiteit (Matteüs 5:28, 15:19 en 19:5) maar benoemt homoseksualiteit niet expliciet. Daarbij moet wel in gedachten gehouden worden dat Jezus een Jood uit de eerste eeuw was en zelf grotendeels de Joodse gebruiken naleefde en deze onderschreven zal hebben.

Wat betreft de bovengenoemde uitspraken van Jezus zijn wetenschappers niet precies zeker hoe die uitgelegd moeten worden. Ook vraagt men zich af of deze woorden authentiek aan Jezus toebehoren of dat ze hem door de latere schrijvers van de evangelies in de mond gelegd zijn.
Enerzijds kun je in Jezus’ uitspraken een afkeuring van homoseksualiteit lezen, maar anderzijds kunnen ze genuanceerder zijn en betrekking hebben op de afgodenverering waartegen het Jodendom zich sterk afzette. Ook kan het een aanklacht zijn tegen de grieks-romeinse cultuur die de Joden overheerste, waar intimiteit tussen mannen soms werd gezien als de hoogste vorm van liefde (bijvoorbeeld Plato’s tekst Symposium). Wetenschappers zijn het wel met elkaar eens dat homoseksualiteit voor Jezus geen belangrijk onderwerp was, omdat hij er heel weinig over zegt t.o.v. alle andere zaken in het Nieuwe Testament zoals naastenliefde, de komst van het Koninkrijk Gods, het functioneren van de Joodse tempel en de bezetting door de Romeinen.

Jezus was een Jood en géén christen zoals men soms denkt. Jezus predikte ook niet voor christenen: hij predikte uitsluitend alléén voor Joden. Jezus wilde ook geen nieuwe religie oprichten, hij wilde juist terug naar een volgens hem juiste vorm van het Joodse geloof. In dat licht is het dus mogelijk dat hij volgens de Joodse Wetten homoseksualiteit afkeurde. Maar daar zit nu de moeilijkheid: het christendom volgt níét de Joodse Wetten omdat de christenen geloven dat de dood en herrijzenis van Jezus Christus de ‘Oude Wet’ vervangen. Vanaf het jaar 50 (ongeveer) verkondigt de apostel Paulus dit al en volgden de vroege christenen niet langer de Joodse gebruiken. Daarmee is het ‘verbod op homoseksualiteit’ (dat behoort tot de Oude Wet) eigenlijk komen te vervallen. Het staat christenen dus vrij om homoseksueel te zijn en vanuit het centrale geloofsartikel van naastenliefde zijn christenen verplicht LGBT’s te accepteren.

De vraag is: als jouw religie LGBT’s afkeurt…moet jij daar dan zomaar mee akkoord gaan? Als jouw geloof duizenden jaren geleden homoseksualiteit afkeurde…moet jij dat nu ook nog doen? Jezus van Nazareth heeft prachtige dingen gezegd. Maar hij had het ook wel eens fout: hij verkondigde dat ieder moment de Romeinen verslagen zouden worden door de ‘Mensenzoon’. Maar dat gebeurde niet. Sterker nog, in 70 na Chr. stampten de Romeinen heel Jeruzalem tot moes. Ook beloofde Jezus dat het Koninkrijk Gods snel op aarde zou komen, maar 2000 jaar later is dat er nog steeds niet.

Wanneer religies geconfronteerd worden met ongemakkelijke issues en eigentijdse problematiek dan gaan ze willekeurig shoppen in oude bronnen om rechtvaardiging te vinden voor hun eigen dogmatische wereldbeeld.
Fundamentalistische gelovigen nemen hun religieuze teksten letterlijk en negeren (of kennen niet) de culturele en historische context. Dat is gevaarlijk, want hoewel er veel ‘directe leefregels’ in de Bijbel staan is een groot deel daarvan niet zo eenvoudig te interpreteren.

De Amerikaanse rapper GZA schreef ooit het nummer ‘B.I.B.L.E. – Basic Instructions Before Leaving Earth’.

Tja, was het maar zo eenvoudig.