18 april 2019

Hoewel wetenschappers nog altijd meer zouden willen weten over Jezus van Nazareth is voor hen één ding duidelijk: Jezus is geëxecuteerd als rebel. Hoe komt het dat de vreedzame Jezus die wij vandaag de dag kennen aan het kruis werd genageld?

In 30 na chr. heersten de Romeinen over de Joodse gebieden. En zolang de Joden flinke belasting betaalden en geen moeilijkheden veroorzaakten lieten de Romeinen hen met rust. De Joodse elite vond dat een prima deal, omdat ze daarmee haar positie en de Joodse religie mocht behouden.
Natuurlijk was het arme volk daar niet blij mee, want zíj moesten die belasting ophoesten.

Van tijd tot tijd stonden er Joodse mannen op die zichzelf uitriepen tot Messias (‘de gezalfde’, een aanduiding voor de Koning der Joden). Zij probeerden met gewapend verzet de Romeinen het land uit te krijgen en een Joods koninkrijk te stichten. Zo’n rebellie gebeurde regelmatig, zowel vóór als ná Jezus, en van veel Messiaanse rebellenleiders kennen we ook de namen. Maar iedere keer grepen de Romeinen keihard in. Verzetsstrijders werden afgeslacht en hun leiders gingen aan het kruis. Kruisiging was namelijk dé specifieke straf voor rebellie: niet voor moord, niet voor diefstal, maar voor opstand tegen het Romeinse gezag.

Historisch klopt het dat Jezus op vrijdagavond na de Pesachmaaltijd door de lokale autoriteiten in de tuin van Getsemane werd gearresteerd op verdenking van hoogverraad. Hij werd verraden door een vertrouweling (of die persoon Judas heette kunnen we niet met zekerheid vaststellen). Maar op welke manier pleegde Jezus dan hoogverraad?

Jezus verkondigde dat het einde der tijden spoedig zou komen. Hij geloofde dat God alles zou wegvagen en de correct gelovige Joden een plaats zou geven in een nieuw Koninkrijk van God dat op aarde zou worden gevestigd. (Jezus wilde dus zelf geen geweld gebruiken tegen de Romeinen en de Joodse elite, want het was God die zou ingrijpen). Jezus koos twaalf discipelen die de twaalf Joodse stammen in dit nieuwe koninkrijk zouden regeren, met Jezus als hun koning. De Koning der Joden.

Jezus heeft dus tegen zijn vertrouwelingen in het geheim verteld dat hij de Messias was. Waarom moest dat geheim blijven? Omdat je aan het kruis belandde als je jezelf tot Messias uitriep! Dat is dus precies wat de verrader aan de autoriteiten heeft gemeld. En dat is waarvoor Jezus uiteindelijk werd veroordeeld: terrorisme tegen de Romeinse staat. Vandaar dat aan zijn kruis de veroordeling ‘INRI’ werd gespijkerd, Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazareth, koning der Joden).

Was Jezus een terrorist? Voor de Romeinen en de Joodse elite in ieder geval wel. Was hij voor het Joodse volk een terrorist? Nee, Jezus was de zoveelste messiaanse pretendent die aan het kruis stierf en misschien zou de volgende leider wél de beloofde Messias zijn en succes hebben. Is Jezus voor de christenen een terrorist? Uiteraard niet, zij zien in hem een verlosser die voor hun zonden aan het kruis stierf om zo een nieuw verbond met God te bekrachtigen.

En wat vinden wetenschappers? Zij zien in Jezus een vrome Jood en apocalyptische prediker die met zijn unieke boodschap van naastenliefde een humanitaire omwenteling startte die de wereld vreedzamer en zorgzamer maakte. Dat laatste lijkt mij een uitstekende reden om Pasen te vieren