Er zijn ongeveer 7.7 miljard mensen op aarde, waarvan zo’n 6.5 miljard zichzelf als religieus beschouwen. De overige 1.2 miljard heeft geen religie maar er wèl een mening over. Op deze planeet is er dus geen belangrijker onderwerp dan geloof. Behalve voetbal, natuurlijk.

Al heel mijn leven wil ik weten waarom mensen geloven, wat ze geloven en hoe ze geloven. Een studie Theologie leek me de beste manier om de wereldreligies te onderzoeken, maar ik liep drie jaar in rondjes achter de vragen aan. Daarom switchte ik naar Taal & Cultuurstudies, specialiseerde me in Literatuurwetenschap en leerde zo religieuze teksten in hun historische context te bestuderen.

Wetenschap
Godsdienstwetenschap onderzoekt alles wat mensen wereldwijd de afgelopen duizenden jaren over hun god(en) hebben gezegd, geschreven en geloofd. Met beproefde en verifieerbare methoden bestuderen wetenschappers nauwkeurig alle aspecten die met religie te maken hebben.

Hiervoor worden veel verschillende bronnen geraadpleegd waarbij kritisch wordt gekeken welke gezaghebbend zijn en hoe de bronnen zich tot elkaar verhouden. Ook de kennis van andere wetenschappen wordt gebruikt, zoals geschiedkunde, archeologie, linguïstiek, literatuurwetenschap, geologie, psychologie, sociologie, antropologie en nog vele, vele anderen.

Theoloog op Sneakers
Ik ben niet gelovig maar dat hindert mij niet om religies trachten te begrijpen en met gelovigen te spreken over hun ideeën en opvattingen. Met lezingen, vlogs en blogs leg ik op een begrijpelijke manier uit wat de wetenschap ontdekt heeft over wat mensen geloven, waarom ze geloven en hoe ze dat doen.

Meer weten?